تحقیقات بازار

تحقیقات بازار چیست؟

تحقیقات بازار راهی موثر، برای یافتن بینش صحیح نسبت به واقعیات مشتریان، بازار و رقیبان در صنعت است.مهمترین هدف تحقیقات بازار، بدست آوردن اطلاعاتی است که توسط آن بتوان بهترین تصمیم را در خصوص یک کسب و کار اتخاذ نمود. اهمیت تحقیقات بازار در کسب و کارهای نو پا و یا نوظهورِ کوچک که بازارهای جدیدی را ایجاد می کند دو چندان است.

خدمات بنمای در حوزه تحقیقات بازار

بازار

 • امکان سنجی و بررسی استراتژیهای ورود به بازار
 • بررسی بخش بندی بازار
 • بررسی جایگاه و سهم بازار یک برند/محصول/شرکت در مقابل سایر رقبا
 • پایش بازار و کانال‌های توزیع و فروش
 • بررسی رفتار فروشندگان

مشتریان

 • بررسی عادات و الگوهای تصمیم گیری، خرید و مصرف
 • بررسی روند اثرگذاری کمپین های تبلیغاتی
 • بررسی جایگاه برند درذهن مخاطبان
 • بررسی میزان رضایت و یا وفاداری مشتریان
 • بررسی نیازها، خواسته ها و انتظارات مشتریان
 • بررسی و تقسیم بندی ویژگیهای جغرافیایی، جمعیتی، فرهنگی، رفتاری، مشتریان

محصول

 • بررسی شاخص های کیفی و کمی محصول
 • تحقیقات مبتنی بر ایده محصول جدید
 • پیش آزمون محصول جهت دستیابی به خواسته مشتری
 • تست محصول جدید (سمپلینگ و نمونه دهی)
 • بررسی و تست بسته بندی
 • بررسی نحوه استفاده از محصول
 • بررسی جایگاه محصول در بازار

راهکارهای بنمای در تحقیقات بازار

تحقیقات دوره ای

گردآوری اطلاعات از روش های مختلف در یک بازه زمانی جهت به دست آورد روندهای موجود در بازار جهت بررسی، تجزیه و تحلیل، مسائل حال و گذشته بازار و ترسیم آینده بازار جهت اتخاذ استراتژی های مناسب در آینده.

تحقیقات کتابخانه ای

جمع آوری اطلاعات از منابع و پایگاه های اسنادی و استفاده از منابع تحقیقات بازار ثانویه همچون:

 • انجمن ها، اصناف و اتحادیه ها
 • مراکز دولتی مثل وزارت بازرگانی،کار، رفاه
 • سازمانهای ملی آمار، بانک مرکزی، صدا و سیما
 • گزارش های نهاد های خرد حکومتی
 • دریافت اطلاعات از پلتفرمها و اپراتورها
 • منابع آموزشی
 • سایر شرکت های تحقیقات بازار
تحقیقات کیفی
 • مصاحبه عمیق
 • مصاحبه دو یا سه نفره
 • گروه های کوچک
 • گروه متمرکز
 • مشاهده
 • کارگاه طراحی و ایده پردازی
 • گروه های کانونی
 • بازدید از خانه
 • خرید مخفیانه
تحقیقات کمی
 • پرسشنامه
 • تست و سمپلینگ محصول
 • مصاحبه رو در رو
 • مصاحبه تلفنی
 • تحقیقات بازار اینترنتی
 • پیمایش های تحقیقات بازار عام

مقالات مرتبط

بنمای؛ بهترین نمایش هر آنچه دیدنی است!