اینفلوئنسر مارکتینگ

اینفلوئنسر مارکتینگ

یکی از مهم ترین نقش ها در فرآیند خرید، عامل تاثیرگذار (influencer) است. عامل تاثیرگذار می تواند شما را ترغیب به خریدن و یا نخریدن یک کالا یا خدمت کند.

شاید برای شما پیش آمده که محصولی تهیه کرده اید نه این که به آن نیاز داشته یاشید بلکه صرفا چون فردی که او قبول دارید، تجربه خوشایند خود در استفاده از این محصول را بیان کرده است. پژوهش های در حوزه رفتار مصرف کننده نشان داده عامل تاثیر گذار نقش مهمی در خرید ما ایفا می کند.

اینفلوئنسر کیست؟

به فردی در جامعه که روی عده ای از افراد تاثیرگذار باشد، اینفلوئنسر می گویند. این تاثیر فقط در حوزه پیشنهاد خرید یک محصول و یا خدمت نیست بلکه می تواند عقیده و طرز فکر باشد.

وقتی اینفلوئنسرها جهت رسیدن به اهداف بازاریابی وارد تعامل با کسب و کارها می شوند، ایفلوئنسر مارکتینگ شکل گرفته است.

با گسترش فضای پلتفرم شبکه اجتماعی اینستاگرام در ایران افرادی با تولید محتوا و ایجاد ارتباط، مخاطبین زیادی را جذب کرده و بعضا تاثیرات آنها بر رفتار خرید مخاطبین خود اندازه گیری شده است.

مراحل اجرا کمپین اینفلوئنسر مارکتینگ در بنمای

تعیین نوع کمپین
(اسپانسرینگ، UGC، ریتارگتینگ، مسابقه)
تعیین بازار هدف
(Target market)
تعیین هدف کمپین
(افزایش آگاهی از برند، افزایش فروش)
ارزیابی کمپین
اجرا کمپین
انتخاب اینفلوئنسر

معیار اعتبارسنجی اینفلوئنسر در بنمای

تایید اینفلوئنسر توسط متخصصان روانشناسی و بازاریابی
سابقه اجرا کمپین موفق

بنمای؛ بهترین نمایش هر آنچه دیدنی است!