همکاران بنمای

دکتر سعید دلفانی
مشاور برند و بازاریابی
سید روح الله مومن
مدیر طراحی داخلی
سید حامد مومن
پایه گذار بنمای
رضا ثمربخش
معاون اجرایی
امیرحسین شقاقی
مدیر تحقیقات بازار
سعید خدنگی
مشاور برند و دیجیتال مارکتینگ بین المللی (Facebook/Google Certified)
محمد پارسا بیدگلی
کپی رایتر و طراح گیمیفیکیشن
وحید مومن
مدیر پروژه های نرم افزاری
امیر گلدوز
ایده پرداز و مشاور طراحی
سعید رحیمی
مهندس طراحی محصول و مواد

بنمای؛ بهترین نمایش هر آنچه دیدنی است!