اساسنامه استراتژی برند

اساسنامه استراتژی برند

اساسنامه یا پلتفرم برند چیست؟

اساسنامه یا پلتفرم برند یک سند پویا و قابل تغییر است که بر اساس امکانات، ایده ها، وضعیت بازار و رقبا و نیز نیاز و سلیقه مشتریان تالیف می گردد که در آن مفاهیم، عناصر،چارچوبها، ارزشها، اصول، اهداف، ماموریت ها، چشم انداز، استراتژی ها و جایگاه برند تعریف می شود؛ که با این حساب می توان آن را ریشه ی هویت برند نامید.

استراتژی برند چیست؟

مجموعه برنامه ها، عملیاتها و ایده هایی است که تمام عناصر حول مربوط به یک برند را در راستای چشم انداز تعریف شده هماهنگ می کند.

سه ضرورت اصلی وجود استراتژی برند

فضاسازی، اثر احساسی در مخاطبان و
ایجاد دلبستگی به برند توسط مشتریان
ایجاد ثبات و انسجام و جلوگیری
از سردرگمی در مسیر کسب و کار
ایجاد اهداف مشخص و قابل
تحقق در زمان بندی معقول

"من" استراتژی برند نمی نویسد!

اصولا تالیف استراتژی برند کار یک فرد نیست، بلکه حاصل ساعت ها بحث و گفتگو بین مدیران سازمان،افراد آگاه و خلاق، تحقیقات میدانی، تحلیل رقبا، در میانگذاری تجارب، امکان سنجی و شناخت ظرفیت هاست.

ویژگیهای استراتژی برند موفق:

  • با فضای آن کسب و کار همسو باشد.
  • تمرکز بر تمایز و تشدید آن و نیز مزیت های رقابتی
  • جهت گیری آن بسوی چشم انداز و اهداف مشخص و مبتنی بر ارزشها و باورهای آن شرکت باشد.
  • باید تمامی بهره وران آن برند اعم از مشتریان، کارمندان، نمایندگان و فروشندگان را پوشش دهد.
  • مشتریان آن کالا یا خدمت را با چشم انداز برند همراستا سازد.

اجزای عمومی اساسنامه استراتژی برند

شخصیت و صفات برند
شناسایی تفاوت ها
و مزیت های نسبی
عناصر حسی، هویت
و جوهره برند
ارزشهای اصلی، اهداف
چشم انداز و ماموریت ها
سیاست ها و استراتژی های کلان در حوزه سازمان، بازار، رقبا و مشتریان
معماری برند و مسیر
توسعه محصول و برند
تقسیم بندی بازار، هدفگذاری
و جایگاه یابی در آن
شناسایی و تحلیل محیط
داخلی، عمومی و تخصصی

بنمای؛ بهترین نمایش هر آنچه دیدنی است!