برند آفرینی

برند آفرینی یا خلق برند چیست؟!

طراحی و خلق یک برند جدید با تمام جزییات اعم از فلسفه، کارکرد، توصیف، فضای گرافیکی، لحن برای یک کسب و کار جدید را برند آفرینی یا خلق برند میگوییم.

تفاوت برند سازی و برند آفرینی

برندسازی پس از ارائه خدمت یا محصول، در طول زمان و در اذهان مخاطبان ما شکل می گیرد، اما برند آفرینی توسط یک تیم خلاق و در کوتاه مدت انجام می شود؛ برند آفرینی عموما پیش از ارائه یک خدمت یا محصول انجام می گیرد.

برند آفرینی، خشت اول!

برند آفرینی مقدمه ی برندسازی است؛ حتما شنیده اید که می گویند:
«خشت اول چون نهد معمار کج   ***   تا ثریا می رود دیوار کج»
این شعر می تواند مثال خوبی برای برند آفرینی باشد.
برندسازی بر روی پایه های قوی یک برند مستحکم و همه جانبه احتمال موفقیت را بسیار بالا خواهد برد.

پیشنهاد نام و ثبت حقوقی برند
طراحی تمام عناصر برند
تدوین سند استراتژی برند
تدوین هویت سازمانی برند

مراحل خلق برند چیست؟!

بررسی طرح کسب و کار و امکانات کارفرما
بررسی وضعیت بازار، رقبا و سلایق مشتریان
ایجاد پایه های اساسنامه استراتژیک برند
برگزاری جلسات طوفان فکری و ارائه طرح با نظر کارفرما
طراحی و ساخت عناصر برند و تدوین اسناد برند

بنمای؛ بهترین نمایش هر آنچه دیدنی است!