ماتریس انسف یا ماتریس محصول – بازار، ابزاری برای مدیران جهت تجزیه و تحلیل بازار و محصول است. بر طبق نتایج آن می‌توان استراتژِی‌های محصول و کسب و کار را تعیین کرد. همچنین می‌توان ریسک مربوط به هر استراتژی را استخراج کرد.

 

مفهوم ماتریس انسوف

این ماتریس توسط ریاضی دان و مدیر،  H.Igor Ansoff ایجاد شده و در سال 1957 در مجله  Harvard Business Review منتشر شد. ماتریس انسوف در طی این سال‌ها به بسیاری از بازاریابان و صاحبین کسب و کار در جهت شناخت ریسک های رشد کسب و کار کمک کرده است.

 

ماتریس-محصول-بازار

 

این ماتریس 2*2 است و 4 جایگاه (استراتژی) دارد که عبارت اند از:

 1. نفوذ در بازار (Market Penetration)
 2. توسعه محصول (Product Development)
 3. توسعه بازار (Market Development)
 4. تنوع (Diversification)

 

از بین این استراتژی‌ها نفوذ در بازار کمترین ریسک و تنوع بیشترین ریسک را دارد.

 

 1. نفوذ در بازار (Market Penetration)

بازار فعلی، محصول فعلی

در این استراتژِی از تغییری در محصول ایجاد نمی‌کنیم. همچین محصول قرار است در بازار فعلی خود ارائه شود و تغییری در بازار نداریم. پس هدف ما افزایش سهم بازار در حالت ثابت فعلی است.

 

استراتژی‌های نفوذ در بازار عبارت اند از:
 1. کاهش قیمت به منظور جذب مشتری فعلی و یا جدید
 2. ایجاد پروموشن و توزیع کامل تر
 3. تصاحب یک رقیب در بازار مشابه

 

 1. توسعه محصول (Product Development)

بازار فعلی، محصول جدید

در استراتژِی توسعه محصول، محصولی جدید را در بازار فعلی ارائه می دهیم. برای این امر باید تحقیق و توسعه جامعی در مورد محصول صورت گیرد و دامنه محصول گسترش یابد. این استراتژِی وقتی پیشنهاد می شود که شما درک و تجربه بالایی از بازار خود داشته باشید و بتوانید راه حل‌های نوآورانه برای تقاضای بازار فعلی خود ارائه دهید.

 

استراتژی های توسعه محصول عبارت اند از:
 1. سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه برای طراحی محصول قابل ارائه به بازار فعلی
 2. تصاحب محصول رقیب و ادغام منابع در جهت ساخت محصول جدید
 3. شراکت استراتژیک با دیگر برندها برای دسترسی به کانال‌های توزیع

 

 1. توسعه بازار (Market Development)

بازار جدید، محصول فعلی

در این استراتژِی با محصول فعلی خود وارد بازارهای جدید می شویم. توسعه بازار شامل گسترش سگمنت مشتری، نقاط جغرافیایی جدید می‌شود. این استراتژی می‌تواند موفق ترین استراتژی باشد، اگر شما توانایی ورود به بازار جدید را داشته باشید. باید مصرف کننده بازار جدید را بشناسید.

 

استراتژی‌های توسعه بازار عبارت اند از:
 1. ارائه ارزش به سگمنت جدید از مشریان
 2. ورود به بازارهای داخلی جدید (منطقه ای)
 3. ورود به بازارهای خارجی (بین المللی)

 

 1. تنوع (Diversification)

بازار جدید، محصول جدید

محصولی جدید را به بازار جدید می‌فرستیم. اگرچه این استراتژی ریسک بالایی دارد، وقتی به صورت اصولی انجام شود، نتایج درخشانی را به همراه می‌آورد. واحد تحقیقات بازار ورود به بازار جدید را بررسی می‌کنند و واحد طراحی و توسعه محصول محصولی جدید را توسعه می‌دهند.

 

دو نوع استراتژی تنوع موجود دارد:
 1. تنوع همگون : محصول و بازار جدید در راستای کسب و کار و برند فعلی است. مانند وقتی که تولید کننده کفش چرم وارد فضای لوازم جانبی چرمی شود.
 2. تنوع ناهمگون : هیچ ارتباطی میان بازار/محصول جدید و کسب و کار فعلی وجود ندارد. در نظر بگیرید همان تولید کننده چرم، تصمیم به تولد تلفن همراه بگیرد.