کمپین تبلیغاتی

کمپین تبلیغاتی چیست؟

کمپین تبلیغاتی مجموعه فعالیت های تبلیغاتی همزمان و چند جانبه برنامه ریزی شده،دارای تم و پیام مشخص، مستمر و مرتبط با یکدیگر با مخاطب هدف مشخص است که در یک بازه زمانی خاص صورت می پذیرد.

اهداف کمپین تبلیغاتی:

  • افزایش سهم از بازار
  • ورود و یا ایجاد یک بازار جدید
  • تداوم حضور و یادآوری برند
  • ارائه الگوی مصرف جدید و ارتقاء سلیقه مشتریان
  • جانمایی جدید و مجدد برند در ذهن مخاطب
بودجه بندی و کنترل پروژه اجرایی کمپین
ارائه ایده، پیام و سناریو خلاقانه کمپین
تعیین اهداف، مخاطب، مدیا و استراتژی
تجزیه و تحلیل اثربخشی کمپین
برنامه ریزی، رزرو مدیا و اجراء
ساخت محتوای کمپین
مهمترین عوامل اجرای یک کمپین تبلیغاتی در مدل 5M به صورت خلاصه بیان شده است:
Measure
ارزیابی و اثربخشی
Media
رسانه ی مورد استفاده
Message
پیام کمپین
Money
بودجه کمپین
Mission
ماموریت کمپین

بنمای؛ بهترین نمایش هر آنچه دیدنی است!